3D ÇİZİM / Mimari Çizim, Animasyon, Resim ve Video Hizmetleri

Tasarım Hizmetleri kapsamında, önce müşteri memnuniyeti önde tutularak, estetik fonksiyonel ve ekonomik tasarım çözümleri, bilimsel kurallara ve ülke şartlarına uygun olarak konuya ilişkin yasal kanun ve yönetmeliklerin tanıdığı haklar azami şekilde sağlanarak üretilmektedir. Konut, İş ve Ticaret Merkezleri, Otel Otel Binaları, Eğitim Binaları, Endüstriyel Binalar, Sağlık, Spor, ve Sosyal Tesis Binaları bu kapsamda tasarım hizmetleri verilen yapı tipleridir.

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, akademik ve sektörel olarak oluşturulmuş bilgi birikimini müşterilerinin değişik tipteki projelerinde müşterinin ihtiyacının öğrenildiği noktadan bu isteğin gerşekleştiği ana kadar tüm süreçlerde, planlama ve kontrol, etkin kaynak kullanımı dökümantasyon hizmetleri ile proje verimliliğini arttıracak ve risklerin minimalize edilmesini sağlayarak çözümler üretmektedir.